• Landbruget har været hele vejen
  Landbruget har været hele vejen
 • Mærkning af produktionsenheder, DPM
  Mærkning af produktionsenheder, DPM
 • Løsningen ligger ofte i detaljen.
  Løsningen ligger ofte i detaljen.

ADC Solutions og konsulenten Morten Rasmussen

Købmandsskabet, løsningerne og kundefokus har overordnet set  været
med hele vejen.
Konkurrenceevne, omkostningsoptimering og "Follow the Money"...

Konkurrenceevneforbedringer

Er behovene i logistikken eliminering af:
- fejlekspeditioner og kø
- manuelle papirgange
- mistede detaljer på returvarer
- tunge myndighedsregistreringer
anvendes f.eks. markedsledende datafangst i

løsninger og projekter, hvor:
- præcisionen øges
- logistikhåndteringen lettes for kunderne og bureaukratiet udelades
- samarbejdet udnyttes gensidigt
- data fødes igennem fra leverandørerne til kunderne.


Omkostningsreduktioner

Er behovene mere traditionelle f.eks.:
- eliminering af tab på
      * fejlregistreringer gennem leveringsprocessen
      * pantvarer
- omlægning fra manuelle rutiner
- praktisk muliggørelse af håndteringer, som det

manuelt ikke er rationelt at gennemføre

anvendes omkostningsbesparende tiltag f.eks. datafangst med maskinelt læsbar mærkning, maskinelle læsninger og registreringer i håndteringerne. .


Sponsorerne

“Follow the money”. Hvem er det, som
betaler for indførelsen af den nye løsning?

Når ønsker og krav fastholdes i en foranalyse, en

funktionsspecifikation, eller tilsvarende
identificerer ADC Solutions også,
hvem interessenterne reelt er. Dette sikrer en
optimal afvikling af det samlede projekt.


SPT-Priser

Sponsorerne for en given løsning
- interessenterne - ønsker et
hurtigt estimat af de økonomiske rammer.

ADC Solutions kan næsten altid udarbejde:

- et uforpligtende overslag ... en“SPT"-pris ("Slag På Tasken")
hvorved såvel det  økonomiske omfang
som  beslutningsniveauet
for løsningerne kan fastlægges.


ADC Solutions’ Salgs- og Leveringsbetingelser

ADC Logo 1jpg ADC Solutions’ Salgs- og Leveringsbetingelser findes her ..........

 
Mere om ADC Solutions
ADC Logo 1jpg  Læs ADC Solutions' tidligere brochure her...................
 

I løsningerne anvendes primært følgende muligheder:

Logistik-, Vejr- og Terminaludstyr m.m.:

Logo---DLoGjpg
Advanctech DLoG
www.advantech-dlog.com

Logo---Intermec-Expect-More-Stacked-Bluejpg
Honeywell - Intermec  
www.intermec.com

GPS-baseret Open Yard Management
Logo---Motorolajpg
Zebra - Motorola  
www.motorola.com
 


Pessl Instruments  
www.metos.at
PSION-logo
Zebra - PSION
www.psion.com
Logo---RAM-Mount-WEBjpg  
RAM Mount
www.rammount.com

Løsningsprogrammel:

Realtids opsamling af Vejrdata
Metos-LogoJPG
Pessl Instruments  
www.metos.at
 • Online vejrdata
IT Konsulentydelser - MCL
Logo---MCLgif
MCL
www.mcl-collection.com
 • Mobile applikationer
Konsulentydelser - MCC
Logo---MCCgif
MCC
www.soti.net
 • Sikker udrulning af udstyr

Konsulentydelser - Bartender
Logo---Bartendergif
Seagull Scientific - Bartender  
www.seagullscientific.com
 • Robust etikettedesign
Landbrug - PSION i marken
Logo---FarmWorksgif
Trimble - FarmWorks
www.farmworks.com
 • Dataopsamling i marken
Wavelink
Logo---WaveLinkgif
Wavelink (Ivanti)
www.wavelink.com
 • Central styring af enheder