• Radiobaseret adgang til ekspeditionsløsningen - Ingen tid til venten
  Havneinfrastruktur - Forsvarslogistik Radiobaseret adgang til ekspeditionsløsningen - Ingen tid til venten
 • Parkeringsautomater - Udbud - Transition - Levering
  Producentens projektleder Parkeringsautomater - Udbud - Transition - Levering

Teknisk Projektleder

ADC Solutions tilbyder en bred palette af konsulentydelser og service.
Teknisk Projektledelse både Agilt og mere klassisk f.eks.:
 • Producentens projektleder, Parkeringsautomater
 • Leverandørens projektleder, Datacentermigreringer
 • Projektleder, GPS Autostyring
 • Leverandørens projektleder, Forsvarslogistik
Kontakt os gerne for en nærmere drøftelse af mulighederne                      -->
Teknisk Projektleder

Forskellige brancher og løsningsområder

ADC Solutions har solide erfaringer indenfor IT-Infrastruktur- og dataopsamlingsprojektledelse, og har blandt andet medvirket i projekter indenfor følgende brancher og løsningsområder,.

 • Engrosvirksomheder: ekspedition, varemodtagelse m.v. i stål, bolte og skruer, trælaster, autodele, medicinalvarer
 • Havneinfrastruktur: containerhåndtering i en større dansk havn, offshorelogistik i afskibningshavn
 • Fødevarevirksomheder: sporbarhed og logistikstyring, færdigvareretter og brødfremstilling
 • Entreprenører: IT-infrastruktur
 • Forsvarslogistik: løsningsdesign og behovsafklaring
 • Detailhandel: rullende status, varemodtagelse og opfyldning i stormagasiner og byggemarkeder
 • Fremstillingsvirksomheder: logistik- og produktionsstyring, industrilakering, emballagefabrikation, cementfremstilling og parkeringsautomater
 • Transportvirksomheder: logistikstyring og cross-docking håndtering
 •  Landbrug: positionsbestemt jordprøveudtagning, landmænd, vejrstationer og GPS-autostyring
 • Øvrige: boligforeninger, ejendomsfunktionæren og golfklubber.

ADC tilbyder udvalgte infrastrukturydelser

Traditionelle konsulentydelser

Projektledelse, udbudsbesvarelser og dokumentation  som:

 • Foranalyser
 • Kravspecifikationer
 • Udbudsbesvarelser
 • Løsningsbeskrivelser
 • Kvalitetssikring og test

Agil projektledelse

De fleste projektledelse opgaver i infrastruktur lignende opgaver f.eks.:

 • Arbejdsplaner/Projektbeskrivelser
 • Funktionsbeskrivelser
 • Safe:  SafeCertificering- Certified SAFe® 4 Agilist

Øvrig konsulentassistance

Ud over teknisk projektledelse tilbyder ADC Solutions udførelse af de mere traditionelle IT-systemkonsulentopgaver.